Cơ quan Vũ trụ Châu Âu công bố kế hoạch trồng cây trên Mặt Trăng

toringuyen0509

Well-known member
Cơ quan Vũ trụ Châu Âu công bố kế hoạch trồng cây trên Mặt Trăng


Với mục tiêu thiết lập sư hiện diện lâu dài của con người trên, Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đang thực hiện một dự án mới về việc trồng thực vật trên bề mặt Mặt Trăng.

Dựa trên những nghiên cứu trước đây về các mẫu đất Mặt Trăng, dự án này sẽ tìm cách chuyển đổi đất mặt trăng thành phân bón để sử dụng trong canh tác thủy canh. Dự án sẽ được dẫn dắt bởi của Na Uy.

Đất trên Mặt trăng còn được gọi là , nó rất giàu dinh dưỡng và cần thiết cho sự phát triển của cây. Tuy nhiên, nó lại được nén rất chặt khi có nước, đó là lý do khiến hạt giống không thể ra rễ hoặc khó thiết lập được hệ thống rễ khoẻ mạnh.

Thuỷ canh là phương thức có thể khả thi vì nó cho phép rễ phát triển trực tiếp trong nước thay vì đất. Cả ESA và Solsys Mining sẽ phải tạo ra một phương pháp chiết xuất chất dinh dưỡng từ regolith, cô đặc các nguyên tố có giá trị trước khi sử dụng và loại bỏ những nguyên tố không cần thiết.

măt-trang.jpg

Regolith sẽ được lấy vào khu vực phân loại cơ học, sau đó các chất dinh dưỡng sẽ được một nhà máy chiến xuất trước khi được hoà tan vào nước và bơm vào nhà kính để canh tác thuỷ canh.
 
Bên trên